Privacybeleid V&D

 

Download hier het privacybeleid


Verantwoordelijkheid

Indien je onze website bezoekt of een aankoop doet geldt onderstaand privacybeleid.
 

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is VD.nl B.V. (hierna ‘V&D’).

Hoofdkantoor Diemen
Diemermere 1
1112 TA Diemen

Kvk-nummer: 67282970
BTW-identificatienummer: NL8569.11.604.B01

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens heeft V&D de registratie van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens V&D van klanten verwerkt, voor welke doeleinden V&D deze gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslagen V&D deze gegevens verwerkt.

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een verkoper op ons platform, zal deze verkoper jouw persoonsgegevens verwerken voor het afhandelen van jouw bestelling. Raadpleeg de privacyverklaring van de desbetreffende verkoper of neem contact met de verkoper op voor meer informatie over hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegeven.

Als je een bestelling doet op de site of via een van onze partnersites, verwerkt V&D de volgende gegevens van de: NAW-gegevens, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt V&D voor het afhandelen van je bestelling.
V&D verwerkt ook jouw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden. Indien je je geboortedatum en het geslacht en/of de geboortedatum van eventuele gezinsleden opgeeft, zal V&D deze gegevens gebruiken om u op uw verjaardag en op verjaardagen van je gezinsleden een passende attentie te sturen.

Daarnaast zal V&D, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, je gegevens gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van V&D producten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op je interesses op grond van je eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum van je en je eventuele gezinsleden en informatie over je voorkeuren voor bepaalde collecties waar V&D bij speciale acties om kan vragen. Wil je geen nieuwsbrief van V&D meer ontvangen? Dan kun je je eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Verder maakt V&D gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren. Zie hiervoor ons cookiestatement.

Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door V&D is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen je en V&D gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens in bepaalde gevallen gebaseerd op je toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van je gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft V&D een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantvoorkeuren.

Minderjarigen

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je je niet inschrijven voor nieuwsbrieven.

Gebruik persoonsgegevens door derden

V&D deelt je persoonsgegevens niet met derden, behalve
  • Als je daartoe toestemming hebt gegeven
  • Indien V&D daartoe wettelijk is verplicht
  • Voor de uitvoering van je bestelling, bijvoorbeeld aan betaalproviders of partijen die je bestelling afleveren
  • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
  • Met partijen die voor V&D als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Doorgifte buiten de EU

In het licht van de doeleinden van de verwerking van gegevens van V&D worden je persoonsgegevens aan verwerkers verstrekt, die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. De VS worden niet geacht hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze verwerkers zijn daarom gecertificeerd onder het EU-VS Privacyshield. Binding corporate rules en EU modelcontractsclausules voor doorgifte zorgen ervoor dat de bescherming van je gegevens niettemin voldoende is gewaarborgd. Een kopie hiervan kan worden opgevraagd via dpo@vd.nl.

Locatie Google Datacenters buiten de EU: Noord- en Zuid-Amerika: Berkeley County, South Carolina / Council Bluffs, Iowa / Douglas County, Georgia / Jackson County, Alabama / Lenoir, North Carolina / Mayes County, Oklahoma / Montgomery County, Tennessee / Quilicura, Chili / The Dalles, Oregon

Azië: Changhua County, Taiwan / Singapore

Locatie SalesForce Datacenters buiten de EU: Chicago, Illinois, United States (USA) / Dallas, Texas, United States (USA) / Kobe, Japan (JPN) / Phoenix, Arizona, United States (USA) / Tokyo, Japan (JPN) / Washington, DC, United States (USA) Instances served from Amazon Web Services (AWS) Cloud infrastructure in Canada and Australia.

Overdracht onderneming

V&D kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

Rechten

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je gegevens om deze elders te kunnen opslaan. Toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken. Je hebt ook te allen tijde het recht je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven kun je te allen tijde intrekken.

Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan dpo@vd.nl. Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via dpo@vd.nl. Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

V&D behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.